Voter


# Pseudo (1er = 1000PB, 2e = 500PB, 3e = 300PB) Votes
#1  ZbleuZbleu504 votes
#2  rkboss471 votes
#3  DestinyGameuse450 votes
#4  warazex329 votes
#5  Spooky34322 votes
#6  Perry302 votes
#7  TOMD03296 votes
#8  OtmLitei_256 votes
#9  Fremierloupieu247 votes
#10  thelasthask226 votes
#11  Damien50K214 votes
#12  EXAjulio204 votes
#13  DRAGONBLEU07200 votes
#14  Clemtix194 votes
#15  RobinsDu59190 votes
# Récompense Probabilité
#1 Clef de vote 100%